1. પ્રસ્તાવના:

  Si Creva કેપિટલ સર્વિસિસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, જે એક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપની છે, તે કંપની અધિનિયમ, 2013 ની જોગવાઈઓ હેઠળ બનેલ છે, જેનો કોર્પોરેટ ઓળખ નંબર CIN આ છે: U65923MH2015PTC266425 (“Si Creva” / “કંપની”). Si Creva એ પ્રણાલીગત રીતે મહત્વપૂર્ણ ડિપોઝિટ ન લેતી નૉન-બેંકિંગ ફાઇનાન્શિયલ કંપની છે, જે નોંધણી નંબર N-13.02129 ધરાવે છે, જે મુખ્ય નિયમન – નૉન-બેંકિંગ ફાઇનાન્શિયલ કંપની – પ્રણાલીગત રીતે મહત્વપૂર્ણ ડિપોઝિટ ન લેતી કંપની અને ડિપોઝિટ લેતી કંપની (રિઝર્વ બેંક) અંગેના નિયમનો, 2016 અને આ સંદર્ભે (“RBI નિયમન”) દ્વારા સમયાંતરે સુધારેલા અને આવા અન્ય નિયમો, વિનિયમો, નિયમનો, પરિપત્રો, સૂચનાઓ અને આદેશો દ્વારા નોંધાયેલ અને નિયંત્રિત છે.

  વર્ષ દરમિયાન, Si Creva પદ્ધતિસર રીતે મહત્વપૂર્ણ NBFC બની ગઈ હોવાથી, તેની પાલન જવાબદારીઓમાં વધારો થયો છે.

  Si Creva કન્ઝ્યૂમર અને પર્સનલ લોનને પ્રદાન કરવાના વ્યવસાયમાં છે.

 2. ઉદ્દેશ્ય અને ધ્યેય:

  1. 2.1.રિઝર્વ બેંક ઑફ ઇન્ડિયા (RBI) એ 28 સપ્ટેમ્બર, 2006 ના રોજ તેના નોટિફિકેશન નંબર DNBS (PD) CC નંબર 80/03.10.042/2005-06 અને ત્યારબાદ વિવિધ અન્ય નોટિફિકેશનો દ્વારા ન્યાયી પદ્ધતિઓ પર વ્યાપક માર્ગદર્શિકાઓ નિર્ધારિત કરી છે, જેનું પાલન કરવામાં આવશે અને તમામ નૉન-બેંકિંગ ફાઇનાન્શિયલ કંપનીઓ (“NBFC”) ના બોર્ડ ઑફ ડિરેક્ટર્સ દ્વારા તેને મંજૂરી આપવામાં આવશે. આ બધું છેલ્લા મુખ્ય પરિપત્રમાં એકીકૃત કરવામાં આવેલ છે – ઉચિત વ્યવહાર સંહિતા સૂચના નંબર DNBR.(PD).CC.No.054/03.10.119/2015-16 જેની તારીખ 1 જુલાઈ, 2015 છે. પરિણામે, Si Creva એ RBI ની માર્ગદર્શિકાને અનુરૂપ આ વ્યાપક ઉચિત વ્યવહાર સંહિતા (“કોડ”) તૈયાર કર્યો છે, જે આ દસ્તાવેજમાં આવરી લેવામાં આવેલ છે.
  2. 2.2. આ સંહિતાનો ઉદ્દેશ ગ્રાહકોને અન્ય બાબતોની સાથે સાથે વ્યવહારોનો અસરકારક ઓવરવ્યૂ પ્રદાન કરવાનો છે, જેનું Si Creva દ્વારા તેના ગ્રાહકોને પ્રદાન કરવામાં આવતી નાણાંકીય સુવિધાઓ અને સેવાઓના સંદર્ભમાં Si Creva દ્વારા અનુસરવામાં આવશે. તદુપરાંત, આ સંહિતા ગ્રાહકોને તેમના દ્વારા મેળવવામાં આવતી નાણાંકીય સુવિધાઓ અને સેવાઓના સંદર્ભમાં માહિતગાર નિર્ણય લેવાની સુવિધા આપશે અને Si Creva મંજૂર અને વિતરણ કરી શકે તેવી કોઈપણ લોન પર લાગુ પડશે.
  3. 2.3. આ સંહિતા આ માટે વિકસિત કરવામાં આવી છે: (ક) ગ્રાહકો સાથેના વ્યવહારમાં લઘુતમ માપદંડો નક્કી કરીને સારી, વ્યાજબી અને વિશ્વસનીય પ્રથાઓને પ્રોત્સાહન આપવું; (ખ) પારદર્શિતા વધારવી જેથી ગ્રાહકો સારી રીતે સમજી શકે કે તેઓ સેવાઓમાંથી વ્યાજબી રીતે શું અપેક્ષા રાખી શકે છે. (ગ) ગ્રાહકો અને Si Creva વચ્ચે યોગ્ય અને સૌમ્ય સંબંધને પ્રોત્સાહન આપવું. (ઘ) Si Creva પર ગ્રાહકોનો વિશ્વાસ વધારવો.
 3. 3. મુખ્ય પ્રતિબદ્ધતાઓ અને ઘોષણાઓ::

  Si Creva તેના ગ્રાહકો માટે નીચેની મુખ્ય પ્રતિબદ્ધતાઓ કરે છે:

  1. 3.1. Si Creva ગ્રાહકો સાથેના તમામ વ્યવહારોમાં યોગ્ય અને વાજબી રીતે કાર્ય કરશે:

   1. 3.1.1. Si Creva ઑફર કરે છે તે નાણાંકીય ઉત્પાદનો અને સેવાઓ માટે, આ સંહિતામાં વર્ણવેલી પ્રતિબદ્ધતાઓ અને ધોરણોને પરિપૂર્ણ કરવા, તેના કર્મચારીઓ જે પ્રક્રિયાઓ અને પદ્ધતિઓનું પાલન કરે છે અને તે પૂરી પાડે છે અને તેનું પાલન કરે છે તે સુનિશ્ચિત કરવું;
   2. 3.1.2. એ સુનિશ્ચિત કરવું કે તેમના ઉત્પાદનો અને સેવાઓ સંબંધિત કાયદાઓ અને નિયમનોને પરિપૂર્ણ કરે છે;
   3. 3.1.3. પ્રામાણિકતા અને પારદર્શિતાના નૈતિક સિદ્ધાંતો પર ગ્રાહકો સાથે વ્યવહાર કરવો;
   4. 3.1.4. વ્યાવસાયિક, વિનયપૂર્વક અને ઝડપી સેવાઓ પ્રદાન કરવી;
   5. 3.1.5. નાણાંકીય વ્યવહારોના સંદર્ભમાં ખર્ચ, અધિકારો અને જવાબદારીઓના નિયમો અને શરતોના સચોટ અને સમયસર ખુલાસા પૂરા પાડવા.
  2. 3.2. અમારા નાણાંકીય ઉત્પાદનો અને સેવાઓ કેવી રીતે કામ કરે છે તે સમજવામાં Si Creva ગ્રાહકને આ રીતે મદદ કરશે –
   1. 3.2.1. નાણાંકીય યોજનાઓ અને અન્ય તમામ સંચાર વિશે હિન્દી અને/અથવા અંગ્રેજી અને/અથવા સ્થાનિક પ્રાદેશિક ભાષા / એવી ભાષા જે કરજદાર દ્વારા સમજી શકાય છે તેની મૌખિક માહિતી પ્રદાન કરવી;
   2. 3.2.2. એ સુનિશ્ચિત કરવું કે અમારી જાહેરાત અને પ્રમોશનલ સાહિત્ય સ્પષ્ટ છે અને તે ગેરમાર્ગે દોરનારું નથી;
   3. 3.2.3. વ્યવહારોની નાણાંકીય અસરોની સમજૂતી આપવી;
   4. 3.2.4. ગ્રાહકને નાણાંકીય યોજના પસંદ કરવામાં મદદ કરવી.
  3. 3.3. Si Creva આ કારણે ખોટી થઈ રહેલી બાબતોમાં ઝડપથી અને સક્રિયપણે પગલાં લેશે:
   1. 3.3.1. ભૂલો ઝડપથી સુધારવી;
   2. પની દ્વારા નિર્ધારિત ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ પદ્ધતિ મુજબ ગ્રાહકની ફરિયાદો પર ઝડપથી ધ્યાન આપવું;
   3. 3.3.3. જો ગ્રાહકો હજુ પણ અમારી સહાયથી સંતુષ્ટ ન હોય તો અમારા ગ્રાહકોને તેમની ફરિયાદોને કેવી રીતે આગળ વધારવી તે જણાવવું;
   4. 3.3.4. અમે અમારી ભૂલને લીધે લાગુ થતા કોઈપણ ચાર્જિસને પરત કરીશું.
  4. 3.4. Si Creva આ સંહિતાને પ્રકાશિત કરશે, તેને અંગ્રેજીમાં Si Creva ની વેબસાઇટ પર અને દેશ મુજબ અને કરજદાર દ્વારા સમજાતી તમામ મુખ્ય સ્થાનિક ભાષાઓ/ભાષામાં પ્રદર્શિત કરશે; અને ગ્રાહક માટે વિનંતી કરવા પર કૉપી ઉપલબ્ધ રહેશે.
 4. લોન એપ્લિકેશન અને પ્રોસેસિંગ
  1. 4.1. કરજદારો સાથેનો તમામ સંદેશાવ્યવહાર સ્થાનિક ભાષામાં અથવા કરજદાર સમજે તેવી ભાષામાં કરવામાં આવશે.
  2. 4.2. Si Creva પાત્ર યોગ્ય અરજદારોને ક્રેડિટ પ્રદાન કરશે જેઓ તેમના લોન વિનંતી પત્ર અથવા લોન એપ્લિકેશન ફોર્મ દ્વારા ઉધાર લેવાની જરૂર દર્શાવે છે.
  3. 4.3. Si Creva દ્વારા જારી કરવામાં આવેલા લોન એપ્લિકેશન ફોર્મમાં એવી આવશ્યક બાબતોનો સમાવેશ કરવામાં આવશે જે કરજદારના હિતને અસર કરે છે, જેથી અન્ય NBFC દ્વારા ઑફર કરવામાં આવતા નિયમો અને શરતો સાથે અર્થપૂર્ણ તુલના કરી શકાય અને કરજદાર દ્વારા માહિતગાર નિર્ણય લેવામાં આવી શકે.
  4. 4.4. Si Creva તમામ લોન એપ્લિકેશન માટે સ્વીકૃતિની રસીદ જારી કરશે. તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો અને માહિતી પ્રાપ્ત થવાને આધિન, તમામ સંદર્ભમાં લોન એપ્લિકેશનનો નિકાલ એપ્લિકેશન ફોર્મ પ્રાપ્ત થયાની તારીખથી 30 (ત્રીસ) દિવસની અંદર કરવામાં આવશે. કોઈપણ કિસ્સામાં, ગ્રાહકને સમયાંતરે તેની એપ્લિકેશનની સ્થિતિના સંદર્ભમાં વેચાણકર્તા દ્વારા તેની જાણ કરવામાં આવશે. ગ્રાહક એપ્લિકેશનની સ્થિતિ વિશે અપડેટ મેળવવા માટે નિયત ટોલ-ફ્રી નંબર અથવા ઇમેઇલ ID પર Si Creva ની ગ્રાહક સેવા ટીમનો પણ સંપર્ક કરી શકે છે.
  5. 4.5. જો કોઈ વધારાની વિગતો/ દસ્તાવેજોની જરૂર હોય, તો તેની જાણ કરજદારોને તાત્કાલિક ધોરણે કરવામાં આવશે.
  6. 4.6. Si Creva તેના કર્મચારીઓ દ્વારા અથવા તેના દ્વારા નિમણૂક કરેલ બિઝનેસ પાર્ટનર દ્વારા લોન એપ્લિકેશન પર ઉલ્લેખિત નિવાસ/બિઝનેસ ઍડ્રેસની ભૌતિક મુલાકાત લઈને સંપર્ક પોઈન્ટ વેરિફિકેશનનું આયોજન કરશે.
  7. 4.7. કંપની અરજદારને તેમની એપ્લિકેશન નામંજૂર થવાનાં કારણોની જાણ કરશે.
 5. ભેદભાવ ન કરવા અંગેની નીતિ

  Si Creva માં લિંગ, જાતિ અથવા ધર્મના આધારે Si Creva ના વર્તમાન તેમજ સંભવિત ગ્રાહકો પ્રત્યેના કોઈપણ પ્રકારના ભેદભાવના કૃત્યમાં શામેલ થવા પર સખત પ્રતિબંધ છે.

 6. લોનનું મૂલ્યાંકન અને નિયમો/શરતો

  1. 6.1. Si Creva કરજદારની ક્રેડિટ યોગ્યતા પર યોગ્ય ચકાસણી કરશે, જે એપ્લિકેશન પર નિર્ણય લેવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ પરિમાણ હશે. આ મૂલ્યાંકન Si Creva ની ક્રેડિટ નીતિ, નિયમો અને તેના સંદર્ભમાં પ્રક્રિયાઓને અનુરૂપ હશે.
  2. 6.2. મંજૂર કરાયેલ લોનની રકમની જાણ કરજદારને હિન્દી અથવા અંગ્રેજી અથવા સ્થાનિક ભાષામાં લેખિતમાં મંજૂરી પત્ર દ્વારા અથવા અન્ય કોઈપણ સ્વરૂપમાં કરવામાં આવશે. આ પત્રમાં વાર્ષિક વ્યાજ દર અને તેના અમલીકરણની પદ્ધતિ સહિત નિયમો અને શરતો વિશે માહિતી આપવામાં આવશે. Si Creva, કરજદાર દ્વારા આ નિયમો અને શરતો માટે આપવામાં આવતી સ્વીકૃતિને રેકોર્ડમાં રાખશે.
  3. 6.3. Si Creva એ લોનના નિયમો અને શરતો (“લોન અંગેના દસ્તાવેજો”), હિન્દી અથવા અંગ્રેજી અથવા કરજદારો દ્વારા સમજી શકાય તેવી સ્થાનિક ભાષામાં લોન દસ્તાવેજોની એક નકલ, લોન મંજૂર/વિતરણના સમયે તમામ કરજદારોને લોન દસ્તાવેજોમાં જોડવામાં આવેલ તમામ જોડાણોની એક નકલ હંમેશા રજૂ કરવાની રહેશે. Si Creva સુનિશ્ચિત કરશે કે લોનના દસ્તાવેજો અને તમામ કરજદારોને આપવામાં આવેલા તમામ જોડાણોમાં નિયમો અને શરતો અને વ્યાજ દર શામેલ છે. વધુમાં, Si Creva લોન દસ્તાવેજોમાં ઘાટા અક્ષરોમાં વિલંબિત ચુકવણી માટે વસૂલવામાં આવતા દંડાત્મક વ્યાજનો ઉલ્લેખ કરશે.
 7. નિયમો / શરતોમાં ફેરફારો સહિત લોનનું વિતરણ

  1. 7.1. Si Creva વ્યાજ દર અને પ્રોસેસિંગ અને અન્ય ચાર્જ વધુ પડતા ન હોય તે નક્કી કરવા અને તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે યોગ્ય આંતરિક સિદ્ધાંતો અને પ્રક્રિયાઓ ઘડશે. વિતરણના સમયે, Si Crev સુનિશ્ચિત કરશે કે લોન અને ઍડવાન્સ પરના વ્યાજ દર અને પ્રોસેસિંગ અને અન્ય ચાર્જ ઉપરોક્ત સંદર્ભિત આંતરિક સિદ્ધાંતો અને પ્રક્રિયાઓનું સખત પાલન કરશે.
  2. 7.2. કરજદાર દ્વારા મંજૂરીના તમામ નિયમો અને શરતોના પાલન કર્યા પછી તરત જ લોન વિતરણ કરવામાં આવશે. Si Creva, કરજદાર દ્વારા સમજાતી સ્થાનિક ભાષામાં / વિતરણ શેડ્યૂલ, વ્યાજ દરો, વિવિધ સર્વિસ ચાર્જ, પ્રી-પેમેન્ટ સર્વિસ ચાર્જ વગેરે સહિતના નિયમો અને શરતોમાં કોઈપણ ફેરફાર અંગેની નોટિસ આપશે. Si Creva સુનિશ્ચિત કરશે કે વ્યાજ દરો અને વિવિધ ચાર્જમાં ફેરફારો માત્ર સંભવિત રીતે અસર કરે છે. આ અસરની શરત લોન દસ્તાવેજોમાં શામેલ કરવામાં આવશે.
 8. વિતરણ પછીની દેખરેખ

  1. 8.1. લોન પાછી લેવા / ચુકવણીને ઝડપી કરવા અથવા લોન વિતરણને વેગ આપવાનો કોઈપણ નિર્ણય લોન દસ્તાવેજ મુજબ લેવામાં આવશે.
  2. 8.2. કરજદાર દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવતી તમામ જામીનગીરીઓને તમામ બાકી લેણાંની પુનઃચુકવણી થવા પર અથવા લોનની બાકી રકમની વસૂલાત થવા પર મુક્ત કરવામાં આવશે, સિવાય કે કરજદાર સામે કોઈ અન્ય દાવાના સંબંધમાં Si Creva નો તેના પર કાયદેસરનો અધિકાર અથવા પૂર્વાધિકાર ન હોય. જો સેટ-ઑફના આવા અધિકારનો ઉપયોગ કરવાનો હોય, તો કરજદારને બાકીના ક્લેઇમ અને શરતો કે જેના હેઠળ Si Creva સંબંધિત ક્લેઇમ સેટલ/ચુકવણી ન થાય ત્યાં સુધી જામીનગીરીઓ જાળવી રાખવા માટે હકદાર છે તે અંગેની સંપૂર્ણ વિગતો સાથે તે બાબતની કરજદારને નોટિસ આપવામાં આવશે.
 9. વ્યાજ દર અને પ્રોસેસિંગ ફી

  1. 9.1. વ્યાજ દરો અને પ્રોસેસિંગ અને અન્ય ચાર્જ, જો કોઈ હોય તો, તે નિર્ધારિત કરવા માટે Si Creva યોગ્ય આંતરિક સિદ્ધાંતો અને પ્રક્રિયાઓની રચના કરશે અને તે સુનિશ્ચિત કરશે કે તે વધારે ન હોય. વિતરણના સમયે, Si Creva સુનિશ્ચિત કરશે કે વ્યાજ દર અને અન્ય ચાર્જ, જો કોઈ હોય તો, લોન અને ઍડવાન્સ પર ઉપરોક્ત સંદર્ભિત આંતરિક સિદ્ધાંતો અને પ્રક્રિયાઓનું સખત પાલન કરવામાં આવશે.
  2. 9.2. Si Creva એપ્લિકેશન ફોર્મ/ લોન કરારમાં કરજદારને વ્યાજ દરનો ખુલાસો કરશે અને મંજૂરી પત્રમાં સ્પષ્ટપણે તેનો ઉલ્લેખ કરશે.
  3. 9.3. વ્યાજ દરો માટે વ્યાજની વ્યાપક શ્રેણી અને જોખમોના વર્ગીકરણ માટેનો અભિગમ પણ સરળ ઉત્પાદનોના કિસ્સામાં Si Creva ની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. જ્યારે પણ વ્યાજ દરોમાં ફેરફાર થાય ત્યારે વેબસાઇટ પર જાહેર કરવામાં આવશે અથવા અન્ય સ્થાન જાહેર કરેલ માહિતીને અપડેટ કરવામાં આવશે.
  4. 9.4. વ્યાજ દર વાર્ષિક દરો હશે જેથી કરજદાર એકાઉન્ટમાંથી વસૂલવામાં આવતા ચોક્કસ દરો વિશે જાગૃત રહે.
  5. 9.5. લોન અને ઍડવાન્સ માટે વસૂલવામાં આવનાર વ્યાજ દરને નિર્ધારિત કરવા માટે ભંડોળ, માર્જિન અને રિસ્ક પ્રીમિયમની કિંમતને ધ્યાનમાં લેતા વ્યાજ દરનું મોડેલ Si Creva દ્વારા નિર્ધારિત કરવામાં આવશે.
  6. 9.6. ચાર્જ કરવામાં આવતા વ્યાજનો દર કરજદારના જોખમના વર્ગીકરણ પર ઘણો આધારિત છે, જેમ કે; નાણાંકીય શક્તિ, વ્યવસાય, વ્યવસાયને અસર કરતું નિયમનકારી વાતાવરણ, સ્પર્ધા, કરજદારના ભૂતકાળના ઇતિહાસ વગેરે.
  7. 9.7. પ્રોસેસિંગ ફી, જો કોઈ હોય તો, ક્રેડિટ મૂલ્યાંકન, દસ્તાવેજીકરણની માત્રા અને વ્યવહારમાં શામેલ અન્ય ખર્ચના આધારે નક્કી કરવામાં આવશે. વ્યાજ દર બદલાઈ શકે છે, કારણ કે બજારની મજબૂરીઓ અને નિયમનકારી ધોરણોમાં ફેરફારોને કારણે પરિસ્થિતિની બાંહેધરી આપવામાં આવે છે અને કેસ-દર-કેસના આધારે તે વ્યવસ્થાપનના મુનસફીને આધિન છે.
  8. 9.8. કંપની કરજદારોને ઓછા મૂલ્યે ઑનલાઇન પુનઃચુકવણી કરવાના માર્ગો પ્રદાન કરશે.
 10. સામાન્ય

  1. 10.1. કરજદાર દ્વારા અગાઉ જાહેર ન કરાયેલી નવી માહિતી Si Creva ના ધ્યાનમાં ન આવે ત્યાં સુધી કરજદાર સાથે કરવામાં આવેલા લોન કરારમાં પૂરા પાડવામાં આવેલા હેતુઓ સિવાય Si Creva કરજદારની બાબતોમાં હસ્તક્ષેપ કરશે નહીં.
  2. 10.2. લોન વસૂલાતની બાબતમાં, Si Creva લોનની રિકવરી માટે અયોગ્ય સમય પર કરજદારોને પરેશાન કરવા/બળ શક્તિનો ઉપયોગ કરવા જેવી અયોગ્ય સતામણીનો આશરો લેશે નહીં.
  3. 10.3. Si Creva એ સુનિશ્ચિત કરશે કે તેની સુરક્ષા, મૂલ્યાંકન અને તેની વસૂલીને લાગુ કરવાની સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા નિષ્પક્ષ અને પારદર્શક રહેશે.
  4. 10.4. Si Creva સુનિશ્ચિત કરશે કે કર્મચારીઓને ગ્રાહકો સાથે યોગ્ય રીતે વ્યવહાર કરવા માટે પર્યાપ્ત તાલીમ આપવામાં આવે છે.
  5. 10.5. કરજદારના એકાઉન્ટના ટ્રાન્સફર માટે કરજદાર તરફથી વિનંતી પ્રાપ્ત થવાના કિસ્સામાં, Si Creva ની સંમતિ અથવા અન્યથા વાંધો, જો કોઈ હોય તો, આવી વિનંતીની પ્રાપ્તિની તારીખથી 21 (એકવીસ) દિવસની અંદર જણાવવામાં આવશે. આવી ટ્રાન્સફર કાયદાને અનુરૂપ કરારની પારદર્શક શરતો અનુસાર રહેશે.
 11. ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ પદ્ધતિ

  ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ પદ્ધતિ (“નિવારણ નીતિ”) બોર્ડ દ્વારા અપનાવવામાં આવી છે અને તેને તમામ કરજદારોના સંપર્ક પોઇન્ટ/હેડ ઑફિસ અને Si Creva ની વેબસાઇટ પર પ્રદર્શિત કરવા માટે મૂકવામાં આવી છે, જે ગ્રાહકોને એસ્કેલેશન પદ્ધતિ અને ફરિયાદ નિવારણ અધિકારી (નામ અને સંપર્ક વિગતો સહિત) વિશે માહિતગાર કરે છે.

 12. આ સંહિતાની સમયાંતરે સમીક્ષા અને મેનેજમેન્ટના વિવિધ સ્તરે ફરિયાદ નિવારણ પદ્ધતિનું કાર્ય Si Creva દ્વારા કરવામાં આવશે અને આ પ્રકારની સમીક્ષાઓનો એકીકૃત અહેવાલ નિયમિત સમયાંતરે કંપનીના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સને સબમિટ કરવામાં આવશે.

Si Creva સંહિતાની ભાવનાને અનુસરીને અને તેના વ્યવસાયને લાગુ પડે તે રીતે આ સંહિતાનું પાલન કરશે.