1. ಪರಿಚಯ:

  Si Creva ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ, 2013 ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ CIN: U65923MH2015PTC266425 (“Si Creva” / “ಕಂಪನಿ”) ಆಗಿದೆ. Si Creva ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಠೇವಣಿ-ರಹಿತ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲದ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಯಾಗಿದ್ದು, ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ N-13.02129 ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ – ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲದ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿ – ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಠೇವಣಿ-ರಹಿತ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಠೇವಣಿ ಪಡೆಯುವ ಕಂಪನಿ (ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್) ನಿರ್ದೇಶನಗಳು, 2016, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಇತರ ನಿಯಮಗಳು, ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ನಿರ್ದೇಶನಗಳು, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್‌ಗಳು, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಕುರಿತು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾದ ಆದೇಶಗಳಿಗೆ (” RBI ನಿರ್ದೇಶನಗಳು”) ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

  ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, Si Creva ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪ್ರಮುಖ NBFC ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದರ ಅನುಸರಣೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿವೆ.

  Si Creva ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿದೆ.

 2. ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಗುರಿ:

  1. 2.1. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ತನ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ DNBS (PD) CC ನಂಬರ್ 80/03.10.042/2005-06 ದಿನಾಂಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28, 2006, ಮತ್ತು ನಂತರ ವಿವಿಧ ಇತರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲದ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗಳ (“NBFCಗಳು”) ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿಸಬೇಕಾದ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶಾಲ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊನೆಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್‌ – ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಸಂಹಿತೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ DNBR.(PD).CC.No.054/03.10.119/2015-16 ದಿನಾಂಕ ಜುಲೈ 1, 2015 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, Si Creva RBI ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಈ ಸಮಗ್ರ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಅಭ್ಯಾಸ ಸಂಹಿತೆ (“ಸಂಹಿತೆ “) ಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
  2. 2.2. ಈ ಸಂಹಿತೆಯು Si Creva ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ಹಣಕಾಸು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ Si Creva ಅನುಸರಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅವಲೋಕನವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಾವು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಹಣಕಾಸು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು Si Creva ಮಂಜೂರು ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಲೋನ್‌ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲು ಈ ಸಂಹಿತೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
  3. ಈ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ: (ಎ) ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ, ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು; (ಬಿ) ಗ್ರಾಹಕರು ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು. (ಸಿ) ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು Si Creva ನಡುವೆ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು. (ಡಿ) Si Creva ಕುರಿತು ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು.
 3. ಪ್ರಮುಖ ಬದ್ಧತೆಗಳು ಮತ್ತು ಘೋಷಣೆಗಳು:

  Si Creva ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ:

  1. 3.1. Si Creva ಈ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೊತೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಮತ್ತು ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ:

   1. 3.1.1. Si Creva ಒದಗಿಸುವ ಹಣಕಾಸು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿಈ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾದ ಬದ್ಧತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ;
   2. 3.1.2. ಕಂಪನಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ;
   3. 3.1.3. ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ನೈತಿಕ ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ;
   4. 3.1.4. ವೃತ್ತಿಪರ, ಸೌಹಾರ್ದ ಮತ್ತು ವೇಗವಾದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ;
   5. 3.1.5. ಹಣಕಾಸಿನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು, ವೆಚ್ಚಗಳು, ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಖರ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ;.
  2. 3.2. Si Creva ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ –
   1. 3.2.1. ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಸಂವಹನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ / ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ;
   2. 3.2.2. ನಮ್ಮ ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಎಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ;
    3.2.3. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್‌ಗಳ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ;
   3. 3.2.3. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್‌ಗಳ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ;
   4. 3.2.4. ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
  3. 3.3. Si Creva ತಪ್ಪಾಗುವ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಈ ಮೂಲಕ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ:
   1. 3.3.1. ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ;
   2. 3.3.2. ಕಂಪನಿಯು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರ ದೂರು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ದೂರುಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ;
   3. 3.3.3. ನಮ್ಮ ಪರಿಹಾರದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದದಿದ್ದರೆ ತಮ್ಮ ದೂರುಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೊಯ್ಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ;
   4. 3.3.4. ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  4. 3.4. Si Creva ಈ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು Si Creva ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ / ಈ ದೇಶದ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ; ಮತ್ತು ವಿನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಂಹಿತೆಯ ಪ್ರತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.
 4. ಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
  1. 4.1. ಎಲ್ಲಾ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
  2. 4.2. ಲೋನ್ ಕೋರಿಕೆ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಲೋನ್ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅರ್ಹ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ Si Creva ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
  3. 4.3. Si Creva ನೀಡಿದ ಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಸಾಲಗಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇತರ NBFC ಗಳು ನೀಡುವ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರು ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
  4. 4.4. ಎಲ್ಲಾ ಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ Si Creva ಸ್ವೀಕೃತಿ ರಶೀದಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯ ಸ್ವೀಕೃತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಸ್ವೀಕೃತಿಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 30 (ಮೂವತ್ತು) ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪಡೆಯಲು ಗ್ರಾಹಕರು ನಿಗದಿತ ಟೋಲ್-ಫ್ರೀ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ID ಮೂಲಕ Si Creva ದ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ತಂಡವನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.
  5. 4.5. ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿವರಗಳು/ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  6. 4.6. Si Creva ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪಾಲುದಾರರ ಮೂಲಕ, ಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಂಬರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ / ಅಥವಾ ನಿವಾಸ/ಬಿಸಿನೆಸ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ.
  7. 4.7. ಕಂಪನಿಯು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
 5. ತಾರತಮ್ಯ ರಹಿತ ಪಾಲಿಸಿ

  Si Creva ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗ, ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

 6. ಲೋನ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ನಿಯಮ/ಷರತ್ತುಗಳು

  1. 6.1. ಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖ ಮಾನದಂಡವಾಗಿರುವ ಸಾಲಗಾರರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅರ್ಹತೆಯ ಬಗ್ಗೆ Si Creva ಸರಿಯಾದ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು Si Creva ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
  2. 6.2. ಮಂಜೂರಾದ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರವು ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮತ್ತು ಅದು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ಈ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು Si Creva ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ.
  3. 6.3. ಲೋನ್‌ಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ/ವಿತರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಎನ್‌ಕ್ಲೋಸರ್‌ಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲೋನ್‌ನ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು (“ಲೋನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳು”) ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಲೋನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲು Si Creva ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಲೋನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಎನ್‌ಕ್ಲೋಸರ್‌ಗಳು ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು Si Creva ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿಳಂಬ ಪಾವತಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ದಂಡದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು Si Creva ಲೋನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದಪ್ಪಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುತ್ತದೆ.
 7. ನಿಯಮ / ಷರತ್ತುಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಲೋನ್‌ಗಳ ವಿತರಣೆ

  1. 7.1. ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುಲ್ಕ ಹಾಗೂ ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅತಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಮತ್ತು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು Si Creva ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಂತರಿಕ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿತರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಲೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುಲ್ಕ ಹಾಗೂ ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಆಂತರಿಕ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು Si Creva ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
  2. 7.2. ಸಾಲಗಾರರು ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿತರಣೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್, ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು, ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ / ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ Si Creva ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು SI Creva ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಲೋನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 8. ತರಣೆಯ ನಂತರದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ

  1. 8.1. ಲೋನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ/ವೇಗಗೊಳಿಸುವ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವು ಲೋನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
  2. 8.2. ಸಾಲಗಾರರು ನೀಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲಾ ಬಾಕಿಗಳ ಮರುಪಾವತಿಯ ಅಥವಾ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತದ ಮರುಪಾವತಿಯ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಾಲಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ Si Creva ಹೊಂದಿರಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಅಥವಾ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸೆಟ್-ಆಫ್ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಉಳಿದ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥ/ಪಾವತಿ ಆಗುವವರೆಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು Si Creva ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
 9. ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಶುಲ್ಕ

  1. 9.1. ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಅತಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು Si Creva ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಂತರಿಕ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿತರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಲೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳು, ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಆಂತರಿಕ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು Si Creva ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
  2. 9.2. Si Creva ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್/ ಲೋನ್ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
  3. 9.3. ಸರಳ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ವಿಶಾಲ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳ ಶ್ರೇಣೀಕರಣದ ವಿಧಾನವನ್ನು Si Creva ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇದ್ದಾಗ, ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
  4. 9.4. ಬಡ್ಡಿ ದರವು ವಾರ್ಷಿಕ ದರಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಲಗಾರರು ಅಕೌಂಟ್‌ಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ನಿಖರವಾದ ದರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ.
  5. 9.5. ಲೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಫಂಡ್‌ಗಳ ವೆಚ್ಚ, ಮಾರ್ಜಿನ್ ಮತ್ತು ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಮಾದರಿಯನ್ನು Si Creva ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
  6. 9.6. ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಬಡ್ಡಿ ದರವು ಸಾಲಗಾರರ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು; ಅಂದರೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ನಿಯಂತ್ರಕ ವಾತಾವರಣ, ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಸಾಲಗಾರರ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
  7. 9.7. ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಶುಲ್ಕ, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಮಾಣ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒತ್ತಡಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಡ್ಡಿ ದರವು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಕೇಸ್-ಟು-ಕೇಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
  8. 9.8. ಕಂಪನಿಯು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಆನ್ಲೈನ್ ಮರುಪಾವತಿ ಗೇಟ್‌ವೇಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
 10. ಸಾಮಾನ್ಯ

  1. 10.1. ಸಾಲಗಾರರು ಈ ಮೊದಲು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಯು Si Creva ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರದ ಹೊರತು, ಸಾಲಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾದ ಲೋನ್ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ Si Creva ಸಾಲಗಾರರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
  2. 10.2. ಲೋನ್‌ಗಳ ವಸೂಲಾತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, Si Creva ಲೋನ್ ವಸೂಲಾತಿಗಾಗಿ ಅವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುವುದು/ ಸ್ನಾಯು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಅನಗತ್ಯ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬಾರದು.
  3. 10.3. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು Si Creva ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
  4. 10.4. ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು Si Creva ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
  5. 10.5. ಸಾಲಗಾರರ ಅಕೌಂಟ್ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ಸಾಲಗಾರರಿಂದ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು, ಅಂದರೆ Si Creva ಆಕ್ಷೇಪಣೆ, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಅಂತಹ ಕೋರಿಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 21 (ಇಪ್ಪತ್ತು-ಒಂದು) ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಂತಹ ವರ್ಗಾವಣೆಯು ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತದೆ.
 11. ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ

  ಗ್ರಾಹಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು (“ಪರಿಹಾರ ನೀತಿ”) ಮಂಡಳಿಯು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲಗಾರರ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು/ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು Si Creva ದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಸ್ಕಲೇಶನ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ವಿವರಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

 12. ಈ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್‌ನ ವಿವಿಧ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದೂರು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು Si Creva ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ವಿಮರ್ಶೆಗಳ ಕ್ರೋಡೀಕೃತ ವರದಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ.

Si Creva ಈ ಸಂಹಿತೆಯ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಿಸಿನೆಸ್‌ಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಈ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತದೆ.